ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวทั้งหมด

10 ส.ค. 2561
แจ้งยกเลิกบัตรกองทุน TMBAM Card / TMBAM Extra Cash และยกเลิกช่องทางการทำธุรกรรมหน่วยลงทุน
ผ่านบัตรกองทุน (TMBAM Card)
26 ก.ค. 2561
ธนาคารทหารไทยประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ผู้บริหารสินทรัพย์ชั้นนำแห่งเอเชีย
25 ก.ค. 2561
การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนโครงการกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
24 ก.ค. 2561
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
24 ก.ค. 2561
การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประเภทกองทุน ของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส และกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
20 ก.ค. 2561
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
10 ก.ค. 2561
แจ้งการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด Jumbo Plus ปันผล หุ้นระยะยาว กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
05 ก.ค. 2561
ประกาศ การปิดระบบชั่วคราวในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
04 ก.ค. 2561
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ ที่เรียกเก็บจริงของกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
03 ก.ค. 2561
ประกาศ ผลการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล
หน้าที่ 1 จาก 65 [644 รายการ]