ข่าวและความเคลื่อนไหว

TMBAM Seminar: ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่...ทางเลือกที่ใช่เพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุน

06 มิ.ย. 2560

สัมมนาพิเศษ กับกูรูผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในตลาดเกิดใหม่จาก Amundi  เพื่อช่วยให้คุณสร้างโอกาสจากความแตกต่าง เพิ่มช่องทางในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่...ทางเลือกที่ใช่ เพื่อใช้กระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุน?”

โดย

Mr. Maxim Vydrine, CFA
Senior Emerging Market Debt Fund Manager
Amundi Asset Management
 

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด